Tag Archives: ben vung

Diễn đàn du lịch Huế 2019: Phát triển du lịch thông minh và bền vững

Ngày 18.9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Diễn đàn Du lịch Huế 2019. Gần 200 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã cùng thảo luận và đóng góp ý kiến để phát triển du lịch Thừa Thiên Huế theo hướng thông minh và bền vững. Hiện nay,…

0934.898.552