Tinh dầu tràm Huế Kim Vui đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Với những cố gắng nỗ lực của đội ngũ nhân sự, phòng ban, từ khâu sản xuất đến quản lý chất lượng, sản phẩm tinh dầu tràm Huế Kim Vui đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Chứng nhận ISO 9001-2015 của tinh dầu tràm Huế Kim Vui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0934.898.552