Tag Archives: chinh sach

CHÍNH SÁCH – QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ   I. Nguyên tắc chung 1. Bản quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên tinhdaukimvui.com.vn với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động mua bán tinh […]

> Xem Bài Viết