Cao chè vằng

Xem thêm:
  • Cao Chè Vằng

    40,000 

    Với đặc điểm khí hậu khắc nghiệt và đất đai khô cằn, chè vằng tại Quảng Trị được nhận định và minh chứng là vùng dược liệu tốt…